4 Nd 404/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 404/2010-123

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstavitelce: H. S. , za účasti: 1) J. S. , 2) H. S. , 3) J. U. , 4) M. U. , vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1825/2009, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1825/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í:

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

Předseda senátu: JUDr. František Hrabec