4 Nd 399/2008
Datum rozhodnutí: 19.03.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 399/2008-I.

O P R A V N É

U S N E S E N Í

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. 4 Nd 399/2008, se ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř. doplňuje v záhlaví o označení právního zástupce žalovaného t a k t o :

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: R. S., se sídlem Vranovice, Pinďulky 575, PSČ 691 25, zastoupen JUDr. R. M., advokátem, proti žalovanému: D., a. s., se sídlem Praha 8, Čimická 809/53, PSČ 181 00, zastoupen Mgr. P. H., advokátkou, o zaplacení 343 100,70 Kč s přísl., vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 164/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

V ostatních částech zůstává předmětné usnesení beze změn.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec