4 Nd 395/2008
Datum rozhodnutí: 10.12.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 395/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci žalobce M. V., proti žalované A. H., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 83/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 83/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Pácal