4 Nd 394/2010
Datum rozhodnutí: 08.11.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 394/2010-76


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci žalobkyně OPS Olomoucké pozemní stavby, s. r. o., IČ 27815986, se sídlem Tovární 979/31, 772 00 Olomouc Hodolany, zast. JUDr. Ing. Maxmiliánem Jaškou, advokátem se sídlem Legionářská 1085/8, 772 00 Olomouc, proti žalované DACHI, s. r. o., IČ 26821176, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 Strašnice, zast. Mgr. Mariánem Šťastným, advokátem se sídlem Krapkova 38, 779 00 Olomouc, o zaplacení 418.206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cm 21/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cm 21/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. listopadu 2010

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu