4 Nd 393/2008
Datum rozhodnutí: 14.01.2009
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 393/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobců: 1) P. F., 2) M. F., oba zastoupeni Mgr. S. S., advokátkou, proti žalované: A. R. E. L., na území ČR podnikající prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční osoby A. R. E. L. organizační složka, o 261 700,- Kč s přísl., vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 455/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 455/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec