4 Nd 392/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 392/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci projednání dědictví po zůstavitelce Z. S., vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 22 D 1359/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 22 D 1359/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Náchodě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Pácal