4 Nd 387/2010
Datum rozhodnutí: 27.10.2010
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.
4 Nd 387/2010- 41


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Agrocentrum Podlesí, a. s ., se sídlem Kouty 034, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Lvem, advokátem se sídlem Poláškova 2, 757 01 Valašské Meziříčí, proti žalovanému R. P. K. , zastoupeným JUDr. Janem Dobrovolným, advokátem se sídlem Náměstí 75, 757 01 Valašské Meziříčí, o zaplacení částky 616.420,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 253/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 253/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)


Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2010

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á