4 Nd 377/2010
Datum rozhodnutí: 27.10.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 377/2010-56


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: J. T. , proti žalovanému: P. M. , zastoupenému Mgr. Václavem Pechouškem, advokátem se sídlem Radniční 1, České Budějovice, o výživné pro zletilé dítě, vedeno u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 11 C 224/2009, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 11 C 224/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2010

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c