4 Nd 375/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 375/2010-69


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: R. M., proti žalovanému: M. B., zastoupenému JUDr. Radoslavem Bolfem, advokátem se sídlem Fibichova 218, Mělník, o zaplacení částky 30 636,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 13 C 278/2009, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedená u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 13 C 278/2009, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku Místku.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c