4 Nd 36/2009
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 36/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: S. J., bytem Stará Červená Voda 213, PSČ 790 53, proti žalovanému: J. J., bytem Praha 4-Podolí, Na Dolinách 12/294, o rozvod manželství, vedeno u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 3 C 80/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 3 C 80/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec