4 Nd 356/2008
Datum rozhodnutí: 14.01.2009
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 356/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: R. + F., s r. o., zastoupena JUDr. J. V., advokátkou, proti žalované: F. P. s r. o., o zaplacení 562 000,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 106/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 106/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec