4 Nd 353/2008
Datum rozhodnutí: 19.12.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 353/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: P.-r. s r. o., zastoupena Mgr. M. P., advokátem, proti žalované: R.-I., s r. o., zastoupena Mgr. P. M., advokátkou, o zaplacení 550 680,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 40 Ro 122/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 40 Ro 122/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kolíně.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c