4 Nd 353/2000
Datum rozhodnutí: 24.10.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 353/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po J. J., vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. D 590/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc se přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2000Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec