4 Nd 35/2011
Datum rozhodnutí: 15.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 35/2011-43


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně K. M., proti žalovanému I. G. , o určení otcovství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 196/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 196/2010 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. února 2011

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á