4 Nd 33/2009
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 33/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci řízení o dědictví po zemřelé L. Š., naposledy bytem Šlapanice, Smetanova 1187/14, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 13 D 267/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:


Věc vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 13 D 267/2008 (správně 13 D 845/2008) se přikazuje k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.). Spis je veden u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 13 D 845/2008, a úkony v dědickém řízení pod sp. zn. Nd 267/2008, omylem byla v předkládací zprávě uvedena sp. zn. 13 D 267/2008.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 26. února 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná