4 Nd 30/2011
Datum rozhodnutí: 10.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 30/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci projednání dědictví po zůstaviteli M. P. , vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 15 D 398/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 15 D 398/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. února 2011

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu