4 Nd 3/2009
Datum rozhodnutí: 15.01.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 3/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně E. M., proti žalovanému A. I. M., s r. o., zastoupenému Mgr. K. L., advokátem, o zaplacení částky 45.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 289/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 289/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. ledna 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná