4 Nd 297/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 297/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl v právní věci navrhovatele Jednoty, spotřebního družstva v Toužimi, náměstí Jiřího z Poděbrad 106, Toužim, zastoupeného JUDr. L. V., advokátkou, proti odpůrkyni G. H., o úhradu částky 10.890,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 272/99, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o zaplacení částky 10.890,30 Kč s příslušenstvím vedená mezi výše uvedenými účastníky u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 272/99 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Domažlicích.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. J. P.