4 Nd 29/2009
Datum rozhodnutí: 04.02.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 29/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce D., spol. s r. o., proti žalovanému P., a. s., zastoupenému Mgr. M. L. advokátem, o zaplacení částky 43.031,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 9 C 97/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 9 C 97/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná