4 Nd 27/2009
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 27/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci řízení o dědictví po zemřelém Z. V., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 23 D 557/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 23 D 557/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mostě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná