4 Nd 247/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 247/2011-53U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: V. M. proti žalovanému: M. M. , o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 8 C 23/2011, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 8 C 23/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.


O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c