4 Nd 24/2011
Datum rozhodnutí: 31.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 24/2011-12
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci projednání dědictví po zůstavitelce L. P. , vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1359/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1359/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2011

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu