4 Nd 23/2011
Datum rozhodnutí: 03.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 23/2011-99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně JUDr. R. V. , proti žalované České republice Ministerstvo financí ČR , se sídlem Letenská 15/525, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem nám. 14. října 3, Praha 5, o zaplacení částky 188.856,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 190/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 190/2004 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno - venkov.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. února 2011

JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu