4 Nd 21/2009
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 21/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabec a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci řízení o dědictví po zemřelém B. M., naposledy bytem Struhlovko 1415, 753 01 Hranice, vedené u Okresního soudu v Přerově 1 pod sp. zn. 22 D 1295/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 22 D 1295/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kutné Hoře.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. ledna 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná