4 Nd 208/2011
Datum rozhodnutí: 07.07.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 208/2011-77


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce GRATO, spol. s.r.o. , se sídlem Palackého 57a/796, 353 01 Mariánské Lázně, zastoupeného Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 51/39, proti žalované P. K. , o zaplacení 1.008,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 119 EC 204/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 119 EC 204/2010 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. července 2011


Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše Novotná