4 Nd 208/2000
Datum rozhodnutí: 22.06.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 208/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci řízení o dědictví po V. M., nar. 19. 5. 1971, zemřelém dne 25. 12. 1999, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 D 144/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc se přikazuje Okresnímu soudu v Pelhřimově.

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec