4 Nd 207/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 207/2011-40

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: J. H. , za účasti: 1) Z. H. , 2) M. H. , vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 17 D 450/2011, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 17 D 450/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c