4 Nd 191/2009
Datum rozhodnutí: 24.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 191/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci řízení o dědictví po zemřelém J. F., naposledy bytem Riegrova 570/II., 379 01 Třeboň, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 15 D 484/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 15 D 484/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř. ).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. června 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná