4 Nd 171/2009
Datum rozhodnutí: 11.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 171/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalované S. , s. r. o., se sídlem Dr. Sokola 828, 289 12 Sadská, zast. JUDr. D. V. , advokátem, proti žalované S. B. , bytem a místem podnikání Opavská 1141/36, 708 00 Ostrava-Poruba, zast. JUDr. D. J. , advokátkou, o zaplacení 93.156,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 C 64/2009, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 C 64/2009 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Berouně.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal