4 Nd 17/2011
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 17/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: R. B. proti žalovanému: J. B. , o rozvod manželství, vedeno u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 2/2010, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 2/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-východ.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2011

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c