4 Nd 167/2011
Datum rozhodnutí: 14.07.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 167/2011-66

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Františka Púryho ve věci žalobce Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno, adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování oddělení exekucí, Malinovského nám. 3, Brno, proti žalovanému JUDr. M. K. , zast. JUDr. Hanou Novotnou, advokátkou se sídlem Poštovská 8c, 602 00 Brno, o 1.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 172/2009, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 172/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. července 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu