4 Nd 167/2009
Datum rozhodnutí: 11.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 167/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstaviteli J. Ch. , posl. bytem Libiš, Jiskrova čp. 603, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 51 D 301/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 51 D 301/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal