4 Nd 156/2011
Datum rozhodnutí: 15.06.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 156/2011-29


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Česká republika - Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR , se sídlem Nádražní 16, Praha 5, proti žalované: Mgr. Ing. J. S. , zastoupené Mgr. Davidem Strupkem, advokátem se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, o zaplacení částky 5 886,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 182 C 159/2010, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 182 C 159/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. června 2011

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c