4 Nd 156/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 156/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli J. P., posl. bytem v Jílovém - Radlíku 76, za účasti dědiců: E. N., bytem v Kostelci na Hané, Partyzánská 585, V. S., bytem ve Strážisku, Maleny 42, a I. S., bytem v Prostějově, Pod Kosířem 65, vedené u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 20 D 286/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 20 D 286/2009, s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a