4 Nd 155/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 155/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: T. P. , bytem Úhlejov-Brodek 36, 507 71 Miletín, t. č. Bezručova 675, 747 41 Hradec nad Moravicí, proti žalované: I. P. , bytem Úhlejov-Brodek 36, 507 71 Miletín, o výživné zletilého dítěte, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 192/2008, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 192/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal