4 Nd 15/2011
Datum rozhodnutí: 25.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 15/2011-124


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci dědictví po zůstaviteli P. F. , vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 35 D 823/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 35 D 823/2008, s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná