4 Nd 147/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 147/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: Česká republika Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, zast. JUDr. P. T., advokátem, proti žalované: p. m. s r. o., se sídlem Tečovice 82, 763 02 Zlín, zast. JUDr. I. F., advokátem, o zaplacení 1.607.685,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 20 C 261/2008, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 20 C 261/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal