4 Nd 143/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 143/2011-57


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce Z. J., zast. JUDr. Bohumírem Zídkem, advokátem se sídlem Veselá 12/14, 602 00 Brno, proti žalované European Data Project, s. r. o., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 61063517, zast. JUDr. Marií Karasovou, advokátkou se sídlem Úvoz 39, 602 00 Brno, o náhradu mzdy v důsledku neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 244/2009, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 244/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno-venkov.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. května 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu