4 Nd 141/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 141/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: E. s r. o., se sídlem Praha 1, Valentinská 20/10, PSČ 110 00, zast. JUDr. Ing. J. Z., Ph.D., advokátem, proti žalované: J. G. s r. o., se sídlem Ostrava-Poruba, Slavíkova čp. 1744/12, PSČ 708 00, zast. Mgr. T. R., advokátem, o zaplacení částky 595.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 Cm 25/2009, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 Cm 25/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal