4 Nd 140/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 140/2011-25


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci umístěné M. S. , zastoupené opatrovníkem Mgr. Petrem Volšíkem, advokátem se sídlem V Chaloupkách 403, Neratovice, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 19 L 167/2011, o vyslovení přípustnosti převzetí a držení umístěné v ústavu zdravotnické péče, o návrhu na delegaci ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 19 L 167/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku .

O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c