4 Nd 140/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 140/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně M. O., bytem Olomouc, Rožňavská 7 (t. č. Věznice v Kuřimi) a nezletilého P. O., zastoupeného opatrovníkem Magistrátem města Olomouc, proti žalovanému R. C., bytem Praha 3, Víta Nejedlého 13 (t. č. ve Věznici ve Valdicích) o určení otcovství a úpravu výchovy a výživy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 154/2004, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 3 na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 154/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř. ).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. května 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná