4 Nd 138/2011
Datum rozhodnutí: 19.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.




4 Nd 138/2011-72


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Grafitové doly Staré Město, a. s., 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská 703/10, zastoupeného JUDr. Jiřím Oblukem, advokátem se sídlem Ostrava, Veleslavínova 4, proti žalované Česká republika - Česká inspekce životního prostředí , organizační složka státu, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9, zastoupené Mgr. Pavlem Švestákem, advokátem se sídlem Šumperk, Starobranská 4, o určení vlastnického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 39/2009, o návrhu na delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o : Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 39/2009 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná