4 Nd 133/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 133/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: F. D., bytem Studnice 27, 539 01 Hlinsko v Čechách, proti žalované: J. D., bytem Studnice 27, 539 01 Hlinsko v Čechách, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 131/2009, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 131/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal