4 Nd 131/2009
Datum rozhodnutí: 02.06.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 131/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: J. T. , bytem Havířov-město, K. V. Raise 4, proti žalovanému: P. T. , bytem Bílina-Teplické předměstí, Sídliště za Chlumem 755, okres Teplice, o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 C 72/2009, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 C 72/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné-pobočka v Havířově.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. června 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec