4 Nd 130/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 130/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: A. H. , posl. bytem Zubří 678, okres Vsetín, za účasti poz. dcery: O. Č. , bytem Plzeň-Bílá Hora, Vančurova 6, poz. syna: Z. H. , bytem Plzeň, Sokolovská 87, a poz. syna: A. H. , bytem Plzeň, Železničářská 62, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 43 D 74/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 43 D 74/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu


Plzeň-město.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. května 2009

Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a