4 Nd 128/2011
Datum rozhodnutí: 09.05.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 128/2011-60

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce P. V. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Jankrlem, advokátem se sídlem Trojská 69/112, Praha 7, proti žalovanému M. Z. , zastoupenému Mgr. Jiřím Koubou, advokátem se sídlem Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, o zaplacení částky 4.751.650,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 60/2010, o návrhu na delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc, vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 60/2010 se p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu pro Prahu - východ.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná