4 Nd 126/2011
Datum rozhodnutí: 28.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 126/2011-63


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci žalobkyně PROLUX Consulting Int., s. r. o., IČ 26731908, se sídlem Václavské náměstí 819, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Janou Kudrnovou, Ph. D., advokátkou se sídlem Na Hradbách 3, 702 00 Moravská Ostrava, proti žalované Computer Publishing, a. s. (dříve CPress Media, a. s.), IČ 28301340, se sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha Smíchov, zast. Mgr. Lenkou Popovičovou, advokátkou se sídlem Nám. Republiky 1a, 110 00 Praha 1, o ochranu dobré pověsti a o zaplacení částky 50.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 Cm 142/2009, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 Cm 142/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu