4 Nd 125/2011
Datum rozhodnutí: 28.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 125/2011-35


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Profidebt, s. r. o. , se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO 27221971, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem Pardubice, Staré Město, Pernštýnské nám. č. 80, proti žalovanému M. M. , o zaplacení částky 21.670,31 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 255/2009, o návrhu na delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o : Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 255/2009 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná