4 Nd 124/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 124/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstavitelce: V. O., posl. bytem Klášterní 34, 793 99 Osoblaha, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 22 D 1028/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 22 D 1028/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal