4 Nd 116/2009
Datum rozhodnutí: 11.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 116/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli D. H., posl. bytem ve Žďárné 22, za účasti dědiců: R. Č., bytem v Oloví, nám. Horní 9, E. H., bytem v Sokolově, Jiráskova 1288, a J. N., bytem v Sokolově, Dělnická 846, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. D 148/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. D 148/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Sokolově.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Šabata